Specjalista od jedzenia? Kim właściwie jest dietetyk?

„Dietetyk” zyskał miano profesji w latach 60. XX wieku. Określono wtedy, że jest to osoba zajmująca się planowaniem i nadzorowaniem zdrowotnych, leczniczych sposobów odżywiania dla indywidualnych pacjentów lub ich grup – w szpitalach i zakładach żywienia zbiorowego.

Dietetyk – kto ma prawo nazywać się tym mianem?

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dietetyków podkreśla, że zawód dietetyka musi opierać się na wiedzy naukowej. By móc nazwać się dietetykiem trzeba posiadać dyplom zawodowy, uzyskany na drodze edukacji w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Najczęściej szkolenia, kursy, a nawet studia podyplomowe z zakresu żywienia i dietetyki nie dają absolwentowi tytułu zawodowego.

O polskich regulacjach i określeniach charakterystyki zawodu dietetyka i o zakresie jego obowiązków można przeczytać w Projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz w załącznikach do tego dokumentu. W większości zachodnich krajów dietetyk jest tytułem zawodowym chronionym prawem.

Dietetyk – główne obowiązki specjalisty

Do głównych obowiązków dietetyka należy planowanie i nadzorowanie żywienia ludzi, a wszystko to w oparciu o podstawy naukowe.

Dietetycy ustalają sposoby odżywiania przeznaczone dla osób chcących dbać o zdrowie, ale przede wszystkim mogą określać optymalne diety dla osób z konkretnymi schorzeniami, chorobami, problemami. Każdy dietetyk ponadto powinien posiadać zasoby kompetencji, by trafnie oceniać stan odżywienia organizmu pacjenta oraz określać jego zapotrzebowanie na różne składniki odżywcze. Dietetycy uczestniczą w leczeniu nie tylko zaburzeń odżywiania. Ich aktywna obecność wspomaga powrót do zdrowia oraz utrzymania jego stanu w każdej terapii. Specjaliści udzielają również porad osobom, które nie mają problemów ze zdrowiem i chcą ten stan utrzymać jak najdłużej.

Kto powinien korzystać z opieki lub porad dietetyka?

Z porad dietetyka może korzystać każdy. Wprowadzenie w życie zdrowych nawyków żywieniowych wyjdzie na dobre każdemu. Są jednak osoby, które szczególnie powinny konsultować się ze specjalistą żywienia. Do ich grona należą oczywiście ludzie chorzy, z zaburzeniami zdrowotnymi lub będący w okresie rekonwalescencji. Ale nie tylko. Mniej oczywistą grupą docelową dietetyków są osoby wymagające ukierunkowanych sposobów odżywiania, diety skonkretyzowanej, bogatej w określone składniki, nastawionej na określone cele, dopełnionej suplementacją. I taką grupę stanowią bez wątpienia sportowcy.

Ponadto każdy wegetarianin, weganin, czy osoba realizująca inny typ diety niż standardowa –  powinien co jakiś czas skonsultować się ze specjalistą dietetyki, by obrany sposób odżywiania był zdrowy, bezpieczny, czyli zbilansowany.